A Hírös Klímatechnika Kft. által szervezett Nyereményjáték

 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Nyereményjáték neve

Nyári Hőség Nyereményjáték

 A nyereményjáték szervezője

Hírös Klímatechnika Kft. (székhely: 6000, Kecskemét, Jókai utca 40. adószáma: 26088220-2-03, a továbbiakban: „Szervező”) szervezi a nyereményjátékot klímatechnikai szolgáltatásának promótálása és népszerűsítése céljából.

A nyereményjátékban történő részvétel feltételei

A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) kizárólag azok a személyek (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt, akik a szolgáltatást Kecskemét és 30 km-es vonzáskörzetében szeretnék igénybe venni, illetve a Nyári Hőség Nyereményjáték posztot lájk-olják, és hozzászólásba beírják, hogy Hírös Klíma, vagy ékezet nélkül Hiros Klima. Kis- és nagybetű nem számít.  

A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével a jelen Játékszabályzatot automatikusan elfogadja. A Nyereményjáték résztvevők között 1, azaz egy db Gree Comfort X 3,5 kW-os fűtésre optimalizált klímaberendezés árából 50% kedvezményt biztosít a kisorsolt nyertes számára.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes jelentkezésen alapul.

 A Nyereményjáték időtartama

A jelen Nyereményjáték 2020. Július 15-én 00:00 órakor indul, és 2020. július 28-án 23:59 óráig tart.

A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware, vagy software, vagy bug miatt bekövetkező meghiúsulás esetén.

A Játék nyereménye, a sorsolás

A Játék nyereménye 2020. július 29-én kerül kisorsolásra a Szervező ügyvezetője, Dömötör László által. A sorsolásra számítógépes program segítségével kerül sor a Szervező székhelyén 2 tanú jelenlétében. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre.

A Játék nyertesének értesítése

Szervező a nyeremény nyertesének nevét a Hírös Klímatechnika Kft. Facebook oldalán Facebook posztban teszi közzé a sorsolástól számított 1 napon belül. A nyertes Játékosnak ezen posztra válaszolva, vagy üzenetben, vagy telefonon kell a Szervezőt tájékoztatnia a nyeremény igénybevételéhez szükséges adatokról (pl.: teljes neve, címe, e-mail címe, telefonszám) és a lehetséges időpont egyeztetésről.

Szervező a sorsoláson 1 nyertest és 1 pótnyertest sorsol ki. A pótnyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy a sorsolás után a Játékos a Szervező általi kapcsolatfelvételre 5 napon belül nem válaszol.

A Játékos jogai és kötelezettségei

Valamennyi Játékos a szabályzat értelmében köteles együttműködni annak érdekében, hogy Nyereményjáték érvényesen kerüljön lebonyolításra.

Amennyiben a nyertes Játékos az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása, rendelkezésre bocsátása meghiúsul, úgy Szervező mentesül az ebből fakadó felelősség és a nyeremény felhasználásának kötelezettsége alól.

Szervező a nyeremény szolgáltatás lehetőségét legkésőbb a sorsolás eredményének közzétételét követő 30 napon belül köteles biztosítani és 90 napon belül teljesíteni. A Játékos elfogadja, hogy a nyeremény más személyre nem ruházható át, és pénzre nem váltható.

A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a Játék során megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához felhasználhassa. A Szervező végzi az adatkezelést. A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti az info@hirosklima.hu email címen. Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

 

Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást követ el, vagy játékszabályzat szabályait szándékosan megszegi.

 

Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték semmilyen formában nem jóváhagyott, vagy támogatott a Facebook által, illetve nem a Facebook együttműködésével kerül megrendezésre.