Open/Close Menu IPARI,- ÉS LAKOSSÁGI HŰTÉSTECHNIKA, LÉGTECHNIKAI ÉS NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK TELEPÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE, KARBANTARTÁSA KECSKEMÉTEN ÉS VIDÉKEN EGYARÁNT.

Egy rendszer anyag és energiatartalma állandó és csak külső forrásból bővíthető. A Föld részére aktuális ismereteink alapján a Nap és a Hold jelenthet külső forrást. Azokat az energiaforrásokat, melyek nem a Föld meglevő un. megkövült fosszilis energiaforrások, hanem a közelmúlt Napból, vagy Holdból származó energiaforrások megújuló energiaforrásoknak nevezzük. A megújuló energiaforrások a napenergia közvetlen termikus és foto-villamos hasznosítása, biomassza, szélenergia, vízenergia, geotermikus energia, azonfelül a Holddal összefüggésben az ár-apály energia. (A geotermikus energia nappal való kapcsolata a földfelszín napból és a magmából származó energiaáram kimagasló különbsége alapján sorolható a megújuló energiaforrások közé.)

A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, ennek értelmében alkalmazásuk nem rombolja a környezetet, ugyanakkor viszont nem fogják vissza az emberiség fejlődési lehetőségeit. Szemben a nem megújuló energiaforrások (kőszén, kőolaj, földgáz stb.) igénybevételével, nem okoznak olyan halmozódó káros hatásokat, mint az üvegházhatás, a levegőszennyezés vagy a vízszennyezés.

A szél- és napenergia-technológiák használata lehetőséget ad arra is, hogy az ember saját maga állítsa elő az otthonában használt villamos energiájának, üzemanyagának és vizének egy részét vagy akár egészét. A fosszilis tüzelőanyagoktól való elhatárolódás különösen meghatározó, egyrészt a teljes körű felmelegedés vélelmezett megállítása és a károsanyag-kibocsátás mérséklése végett, másrészt a közelgő olajhozamcsúcs fenyegetése okán.

A megújuló energia előnyei gazdasági szempontból
Gazdasági szempontból a megújuló energia ugyancsak kitűnő lehetőség, mivel a fenntartása minimális költségekkel jár. A kőolaj, a földgáz, a szén és másfajta kimerülő energiaforrások ára szakadatlan növekszik, éppen azért, mert a készletek végesek – minél kevesebb van belőlük, annál drágábbak lesznek2. Mivel viszont a megújuló energiaforrások nem fogynak el, és mindenhol biztosítottak, ezek nem kerülnek pénzbe. A minimális fenntartási költségeket csak a karbantartás adja, nem maga az energiaforrás.

Ami okán ennek ellenére lassan állnak keresztül az emberek a megújuló energiaforrások használatára, az az, hogy a váltás komolyabb beruházással jár. Igaz, ez egyszeri költség, de nem elhanyagolható mértékű, így az anyagi okok nagyfokú szerepet játszanak abban, hogy még állandóan nem a megújuló energiaforrások az elsődlegesek.

Ennek köszönhetően a legtöbb országban már változatos megoldású pályázatot is kiírnak, melyeken segédkezést lehet nyerni a megújuló energiaforrások használatának finanszírozására. Ezek a pályázatok nagyban elősegítik a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű alkalmazását, mivel ezáltal az átállás finanszírozása már kevésbé jelent problémát.